Europa Quiz

Testa dig själv hur mycket du egentligen vet om Europa.

Hur mycket vet du om EU?
Visa vad du kan om denna grupp länder.

Flaggquiz
Känner du igen Europas flaggor? Inte helt lätt, många länder har faktiskt mycket snarlika flaggor.

Vilket land är det? (lätt)
Gissa utifrån konturen / formen av ett land vilket det är, rätt lätt, Italien är ett av länderna.

Vilket land är det? (typ omöjligt?)
Samma som ovan, men svårare.