Länder i Europa

Europas länder sorterade efter yta / areal – störst till minst

Europas länder finner du i listan nedan. De är listade i storleksordning vad gäller areal (storlek). Vissa av Europas länder har sin areal i andra kontinenter och där så är fallet är bara den europeiska delen medräknad.

För mer information om respektive land vänligen klicka på landsnamnet. All länkad information kommer från Wikipedia. Via dessa länkar kan du hitta mer info om huvudstäder och flaggor.


* Huvuddelen i Asien.Finstilt om hur många länder det finns i Europa

Ryssland har ungefär en fjärdedel av sin landmassa inom Europas geografiska gränser. Denna fjärdedel består av Rysslands historiska kärnland med cirka 75 % av befolkningen (cirka 100 miljoner människor).

Azerbajdzjan är en republik i sydöstra Kaukasien som geografiskt ligger till största del i Asien men med en liten landremsa i Europa. Politiskt brukar landet ibland ses som europeiskt – är medlem av Europarådet sedan 2001.

Kazakstan har, om man utgår från den traditionella avgränsningen längs Uralfloden, en mindre del av sin yta i Europa, resten i Asien. Det europeiska området har, trots att det till ytan är större än flera europeiska länder, endast en liten andel av landets befolkning.

Kazakstan är kulturellt och politiskt delat mellan Centralasien och den ryska kultursfären.

Turkiet har, utifrån den geografiska gränsdragningen mellan Europa och Asien genom Bosporen – Dardanellerna, endast 3 % av sin yta i Europa och resten i Mindre Asien. I den europeiska delen ligger delar av landets största stad, Istanbul, som är Östroms och Bysans historiska huvudstad Konstantinopel.

Politiskt ingår Turkiet i den europeiska sfären, bland annat genom sitt medlemskap i Nato, Europarådet och tullunionen med Europeiska unionen, men landets förhandlingar om fullt medlemskap i unionen är omstridda. I länderna ovan kan det mer viktigt än vanligt att använda ett VPN för att vara säker på att din internettrafik blir avlyssnad.

** Dess utomeuropeiska områden ej inräknat.
*** Kanarieöarna, Ceuta och Melilla ej inräknade.
**** Grönland ej inräknat.
Utöver ovan som formellt räknas till Europas länder, finns ytterligare ett antal områden som befinner sig i något av en “gråzon”:

Armenien – Den transkaukasiska staten Armenien räknas geografiskt till Asien. Men historiskt och kulturellt är emellertid landet nära förbundet med Europa, och är medlem i europeiska mellanstatliga organisationer.

Cypern – Ön Cypern ligger i östligaste Medelhavet, nära Asiens kust, dit den därmed räknas geografiskt. Historiskt och kulturellt är emellertid landet Cypern nära förbundet med Europa, och är medlem i europeiska mellanstatliga organisationer. Sedan maj 2004 är republiken Cypern medlem i EU och har Euron som valuta.

Färöarna – Tillhör kungadömet Danmark, men representeras till exempel av ett eget lag i Europagrupperna till VM-kvalet i fotboll.

Gibraltar – Räknas som brittiskt territorium, men ställer exempelvis (precis som Färöarna) upp med ett eget lag i Europagrupperna till VM-kvalet i fotboll.