Vilket land är det? (lätt)0%

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Vilket land är det?
Rätt

0 - 3 poäng

Ouch

4-7 poäng

Inte så dåligt

8-10 poäng

Excellent!

Share your Results: