vitt snus

Snus i Europa – vad gäller?

I Sverige är snus sedan länge en etablerad del av vardagen för många. I en enkät från Folkhälsomyndigheten uppgav 20% av deltagarna att de snusar dagligen, alltså är det ungefär en av fem vuxna svenskar som använder snus. Folkhälsomyndigheten vänder sig generellt till statistiskt säkerställda urvalsgrupper, så den siffran kan anses spegla hela den svenska befolkningen.

Att snus är en daglig vana hos en femtedel av den svenska befolkningen över 18 år innebär att snus håller i sig i popularitet. Det är främst bland yngre personer och unga kvinnor som användandet ökat mest. Samtidigt har snuset en helt annan ställning i resten av Europa.

I EU är snusförsäljning nämligen helt förbjudet, inklusive det snus som kallas all white snus och som till skillnad från traditionellt brunt snus inte innehåller tobak. All white snus kan även kallas för vitt snus i Sverige, eller white snuff utomlands.

Svenskt snus jämförbart med franskt vin – en fråga om nationell identitet

Traditionellt snus har varit förbjudet i EU sedan 1992. I samband med att Sverige blev medlem i unionen togs särskilda undantagsregler för Sveriges del fram. Många analytiker menar att just snuset annars hade varit en fråga som kunnat välta hela den svenska opinionen kring EU. Snustraditionen är minst sagt stark i Sverige, och idén om att förbjuda snus i Sverige skulle kunna jämföras med att föreslå ett vinförbud i Frankrike. Det låter sig helt enkelt inte göras.

Snus på semestern i Europa – generellt tillåtet ta med “för eget bruk”

I EU:s undantagsregler ingick redan från början krav på att Sverige inte får exportera snus till andra EU-länder. Dessa regler gäller fortfarande. För snusande svenskar på Europasemester har detta då och då upplevts att ställa till det lite, särskilt för de snusare som har en något högre konsumtion.

Om semestern varit lång har många svenskar valt att packa hela resväskor fulla med snus för att tillgodose det dagliga behovet.

Detta har dock kunnat innebära problem i tullen, eftersom reglerna för utförsel endast medger svenskar att ta med snus “för eget bruk”. Tulltjänstemän i europeiska länder kan ha en annan åsikt om hur mycket snus som är rimligt för eget bruk, än den svensk som snusar någon dosa per dag.

En lösning runt detta problem har varit att skicka en snusranson till sin adress på hotellet. Det är generellt tillåtet att posta snus i rimlig mängd till en namngiven privatperson över 18 år, enligt Tullverket. Villkoret är att försändelsen är märkt som “gåva”, eftersom det annars hade rört sig om förbjuden export.

Olika gränser för införsel av snus i olika länder i Europa

Det är mycket viktigt att betona att regler gällande införsel av snus skiljer sig från land till land, även inom EU. Till exempel är snus helt förbjudet att ta med till Island och Malta. Övriga länder kan ha olika gränser för hur stor mängd snus som är tillåtet att föra in.

Finland har en gräns på 1 000 gram per person, medan Norge (som ej är med i EU) har en gräns på 125 gram.

Det är också viktigt att den som vill resa ut med snus i Europa tar del av uppdaterad information inför avresan. Dessa gränsvärden och regler kan ändras när som helst. Den bästa källan till information om hur mycket snus man får ta med utomlands är Tullverket.

Vitt snus är också snus enligt EU – men gäller det svenska undantaget?

Det förekommer vissa uppgifter på internet om att det vita snuset inte skulle omfattas av EU:s förbud mot snus. Detta är dock felaktigt. Samma regler gällande försäljningsförbud i EU och exportförbud från Sverige gäller det snus som går under benämningen “all white snus”, som det bruna snuset med tobak i. Däremot finns det vissa skillnader gällande de svenska undantagsreglerna mellan tobakssnus och tobaksfritt vitt snus.

Framför allt handlar skillnaderna om EU:s möjlighet att besluta om beskattning. Från EU:s håll har det länge arbetats för att kunna besluta om punktskatter på vissa nikotinprodukter, och det har menats att en eventuell höjd skattenivå för dessa också skulle komma att gälla det vita snuset i Sverige. Det råder dock ett ihärdigt arbete från svensk sida för att även det vita snuset ska omfattas av samma skydd i Sverige som det bruna snuset.